DIRECTOR/A DEPARTAMENTO JURÍDICO

Pimec, Patronal de la Pequeña y mediana empresa de Cataluña, precisa incorporar a uno/a: DIRECTOR/A DEPARTAMENTO JURÍDICO.
Desplazar al contenido

pimecjobs.png

Captura2.PNG

Descripció

Pimec precisa incorporar un/a: DIRECTOR/A DEPARTAMENT JURÍDIC

La seva missió serà la d'assessorar i donar suport a PIMEC i al teixit empresarial català per fomentar el seu posicionament i creixement en àrees jurídiques duent a terme accions de representació institucional de les pimes, per tal de defensar els seus interessos i oferint serveis d'assessoria i facilitació en processos jurídics de petites i mitjanes empreses catalanes, per incrementar la seva competitivitat en un entorn global.


 


Funcions

Les seves funcions es centraran en:

-La representació Institucional, reportant a Secretaria General, liderant conferències o xerrades per tenir representativitat als Òrgans Públics i poder defensar els interessos dels empresaris i participar en qualitat d'expert en acords institucionals signats pels agents socials.

-Gestió de serveis a empreses, definint i supervisant l'oferta dels serveis a mida i l'assessorament als socis en tots els processos que impliquin accions a l'exterior. Els principals serveis que ofereixen directament a les empreses són:
-Dinamitzar aliances i acords amb els partners per crear formats de serveis i/o producte adequats a les necessitats dels membres.
-Proporcionar seminaris per resoldre necessitats concretes dels membres responsabilitzant-se de dur a terme la gestió logística (convocatòria, etc.), de recerca de professorat i comunicació.
-Dinamitzar trobades empresarials per fomentar acords entre empreses i proporcionar suport tècnic en forma d'assessorament a les iniciatives que sorgeixin.
-Oferir informació a mida de les necessitats dels membres en matèria jurídica, normativa o actes que puguin esdevenir interessants per a ells.
-Elaboració i seguiment dels pressupostos del departament.

-Planificació d'activitats i posterior coordinació d'aquestes amb els col·laboradors externs.

-Organització i coordinació d'actes, conferències i jornades que es porten a terme des del departament.


 


Requisits

Es precisa una persona amb formació universitària en dret i de postgrau, amb experiència de 5 a 10 anys en la direcció d'un departament jurídic. Habituat/da a la gestió d'equips. Domini de Microsoft Office 365. Català, castellà i anglès a nivell de negociació.

 


 S'ofereix

S'ofereix:
-Incorporació immediata
-Jornada completa

 

Captura2.PNG

 

¿Conoces a alguien que pudiera interesarle? Cuéntaselo!

Teamtailor

Herramientas de captación de Teamtailor